Om oss

Lär känna oss på BudXpress

Vi på BudXpress har närmare 10 års erfarenhet av budtrafik i Sverige. I kombination med den expertis som finns inom företaget kan vi erbjuda våra kunder säkra och pålitliga transporter med förstklassig service och omtanke.

BudXpress är en av Stockholms mindre operatörer inom bud och transport. Varje dag görs över 150 beställningar till största del av nyckelkunder vi har avtal med, men också av privata kunder. Vi driver BudXpress både i form av panikbud och transporter till kommuner och landsting, privat och ibland till och med hos konkurrenter.

Hos BudXpress är pålitlighet och service, något som våra medarbetare har med sig i sitt dagliga arbete, inget bud för svårt eller för långt. Vi kan erbjuda dig transport runt om i hela Sverige, sju dagar i veckan dygnet runt.

Detta tack vare chaufförer som brinner och trivs på sin arbetsplats också innehar expertis med lokal erfarenhet och kunskap. Inom BudXpress finns ett stort engagemang för att skapa en säker och modern budtrafik anpassad efter de lokala behoven. Företaget går efter de miljökrav som krävs inom transport, och driver även egna projekt för att utveckla framtidens budtrafik.

Välkommen ombord på ”vår resa – inspirerad av dig”

BudXpress Stockholm AB

Trafiksäkerhetspolicy

Vid BudXpress Stockholm skall varje anställd ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter som gör att företaget blir betraktat som gott föredöme i trafiken.

  • Bilbälte skall alltid användas.
  • Gällande hastighetsbestämmelser skall alltid följas.
  • Gods på bil ska alltid lastsäkras enligt gällande regler.
  • Chaufförens kör och vilotider ska alltid schemaläggas så att dessa hamnar inom arbetstidslagen.
  • Visa hänsyn och aktsamhet för oskyddade trafikanter.
  • En god lunch är lika med en bättre chaufför!

BudXpress Stockholm AB

Miljöpolicy

BudXpress Stockholm AB erbjuder transporter som genom effektiv planering och samverkan med kunder ger minskad miljöbelastning. Idag har samtliga fordon GPS utrustning detta för att snabbt lokalisera det närmaste och bäst anpassade fordonet för kundens transportuppdrag.

Våra fordon tankar alltid det miljövänligaste alternativet i detta fall miljödisel i takt med att miljövänligare däck och oljor introduceras på marknaden använder vi dessa, miljöhänsyn ska vara en naturlig del i beslutprocesserna.

BudXpress Stockholm AB